Príspevky

Automatické samočistiace filtre so spätným prepláchnutím - Filtration Group (MAHLE).

Obraz
Automatické samočistiace filtre so spätným prepláchnutím - Filtration Group (MAHLE). Základom celosvetového úspechu programu automatických filtrov Filtration Group (MAHLE) je rozsiahle know-how a intenzívny vývoj moderných výrobkov. Automatické filtre optimalizujú výrobné procesy a majú vysokú pracovnú účinnosť. Je možné ich použiť v trvalej prevádzke v mnohých priemyselných oblastiach, ktoré zahŕňajú výrobu strojov, priemyselné stavby, automobilový priemysel, námorné aplikácie, ťažobné technológie a najrôznejšie oblasti v chemickom a potravinárskom priemysle. Viac na https://www.bibus.sk/prehlad-produktov/filtracna-technika/automaticka-filtracia/automaticke-filtre-so-spaetnym-preplachnutim/
#bibus #mahle #filtrationgroup #fg #filter #filtracnatechnika #strojarstvo #novinka #engineering #logistika #servis
Obraz
CKD valce série SCW*2 štandardizované pneumatické valce vyhovujúce norme ISO15552. Užívateľská konštrukcia kladie dôraz na bezpečnosť, zjednodušené nastavovanie a zdokonalenie funkcií, ktoré sú požadované v moderných strojoch a zariadeniach. Hmotnosť valcov série SCW2 je zredukovaná o 20% oproti prvej generácii ISO valcov. Viac na https://www.bibus.sk/prehlad-produktov/pneumatika/pneumaticke-pohony/pneumaticke-linearne-pohony/standardne-valce/valce-ckd-bma-podla-normy-isovdma/
#bibus #ckd #valce #scw2 #pneumatika #strojarstvo #novinka #engineering #logistika #servis


Dopravníkové valčeky, ktoré sú tiež známe ako oceľové valčeky

Obraz
Dopravníkové valčeky, ktoré sú tiež známe ako oceľové valčeky, PVC valčeky a nosné valčeky. Valčekysú vhodné pre transport bedničiek a paliet v distribučných centrách poštových a kuriérskych služieb, zásielkových spoločností,letísk a výrobných závodov, ale aj v ďalších odvetviach, ako je sektor supermarketov a elektronických obchodov. Viac na https://www.bibus.sk/dopravnikove-valceky/
#bibus #dopravnikove #valceky #ocelovevalceky #mechatronika #strojarstvo #novinka #engineering #logistika #servis

Duplomatic QDE3K* Proporcionálny škrtiaci ventil

Obraz
Duplomatic QDE3K* Proporcionálny škrtiaci ventil so stabilizáciou v nevýbušnom prevedení. QDE3K* sú škrtiace ventily so stabilizáciou tlakového spádu, v dvojcestnom alebo trojcestnom prevedení. Majú montážnu plochou podľa ISO 6263-03 s dvojcestnou alebo trojcestnou konštrukciou v závislosti od použitia prípoja P. Viac na https://www.bibus.sk/prehlad-produktov/hydraulika/ventily-a-bloky/duplomatic/

#bibus #duplomatic #qde3k #skrtiaciventil #hydraulika #strojarstvo #novinka #engineering #logistika #servisSumitomo B-Series P1 TYPE

Obraz
Sumitomo B-Series P1 TYPE. Presná planétárna línia pre rôzne automatizačné aplikácie v spodnom rozsahu krútiaceho momentu: vysoká hustota krútiaceho momentu s uhlovými guľkovými ložiskami pre vysokú nosnosť. Viac https://www.bibus.sk/prehlad-produktov/mechatronika/prevodovky-elektromotory/

#bibus #sumitomo #planetarnalinia #bseriesp1type #mechatronika #strojarstvo #novinka #engineering #logistika #servisComatrol EasyManifold 3D od návrhu hydraulickej schémy k 3D modelu na 1 klik.

Obraz
Comatrol EasyManifold 3D od návrhu hydraulickej schémy k 3D modelu na 1 klik. EasyManifold je intuitívne užívateľské prostredie, ktoré umožňuje užívateľovi vytvoriť hydraulickú schému vkladaním jednotlivých hydraulických prvkov z preddefinovanej knižnice a softvér automaticky vygeneruje 3D model hydraulického bloku. Viac https://www.bibus.sk/prehlad-produktov/hydraulika/ventily-a-bloky/danfoss/comatrol-sk/

#bibus #comatrol #easymanifold3d #3dmodel #hydraulika #strojarstvo #novinka #engineering #logistika #servis


Sídlo spoločnosti BIBUS SK, s.r.o. dnes

Obraz
Dnes sme mali krásny deň plný slnka. Takto krásne sme mali prežiarený celý areál sídla spoločnosti v Nitre.