DANFOSS PVE-EX elektro-hydraulický aktuátor

DANFOSS PVE-EX elektro-hydraulický aktuátor


Danfoss PVE-EX
Elektro-hydraulické aktuátory PVE-EX sú certifikované pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Ich súčasťou je systém riadenia polohy posúvača v uzavretej regulačnej slučke a systém monitorovania stavu pre spoľahlivé ovládanie.
PVE-EX je schválený a certifikovaný podľa noriem ATEX a IECEx a tým umožňuje použitie proporcionálnych rozvádzačov Danfoss PVG v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. PVE-EX je navrhnutý s liatinovým krytom a tak spoľahlivo chráni vnútorné konektory a zabudovanú elektroniku, zatiaľ čo ochranný povlak na vonkajšej strane poskytuje vynikajúcu ochranu proti korózii.
PVE-EX ex db je v nevýbušnom prevedení, ktoré je rozhodujúce pre použitie v banských aplikáciách a v aplikáciách na ťažbu ropy a plynu.

Bezpečné a predvídateľné ovládanie

Štandardom pre všetky elektro-hydraulické aktuátory Danfoss PVE je použitie riadenia so spätnou väzbou polohy posúvača v uzavretej regulačnej slučke. Tým je zabezpečené dosiahnutie želanej polohy posúvača a tým sa dosiahne vysoká presnosť prietoku. To vedie k zlepšeniu výkonu a produktivity stroja, ako aj k zníženiu únavy obsluhy. Aktuátory Danfoss PVE majú inštalované bezpečnostné prvky – monitorovanie poruchových stavov, indikácia polohy posúvača.

Modulárny koncept

PVE-EX je ďalším z členov rodiny modulárneho konceptu proporcionálnych rozvádzačov Danfoss PVG. Tento koncept dáva konštruktérom strojov slobodu voľby rozvádzača tak, aby spĺňal náročné požiadavky aplikácie ako aj požiadaviek na inštaláciu a montáž.
Horný kryt aktuátora PVE-EX môže smerovať dopredu alebo dozadu pre jednoduchšiu inštaláciu, čím znižuje zložitosť káblového zväzku.
Ponuku štandardných aktuátorov s napäťových riadiacim signálom dopĺňa aktuátor s riadiacim signálom 0-10V.
Celé portfólio aktuátorov Danfoss PVE je založené na 40-ročných skúsenostiach a je navrhnuté tak, aby bezproblémovo a presne spolupracovalo s proporcionálnymi rozvádzačmi  Danfoss PVG. Tým poskytujú výrobcom strojov väčšiu flexibilitu s viacerými možnosťami konfigurácie, pre plné využitie potenciálu strojov.

Certifikáty

  • Elektro-hydraulické aktuátory PVE-EX sú certifikované pre aplikácie v oblasti ťažby ropy a plynu (Skupina IIB), ako aj pre baníctvo (Skupina I):
  • Stredisko pre schvaľovanie a certifikáciu bezpečnosti výrobkov pre banský priemysel – MA - Čína
  • Európsky regulačný rámec pre výrobu, inštaláciu a používanie zariadení vo výbušnom prostredí – ATEX - EÚ
  • Normy Medzinárodnej elektrotechnickej komisie pre zariadenia používané vo výbušnom prostredí – IECEx - EÚ
  • Úrad bezpečnosti a zdravia v banskom priemysle – MSHA - USA

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Lesný traktor Equus 175N - váš partner v lese

Podporujeme Vás Úspech

Poďakovanie MSV 2018