Sit remeňové prevody

SIT Remeňové prevody sú tvorené vzájomnou súčinnosťou remeníc a remeňov: remenica je koleso, ktoré je súčasťou remeňového prevodu, prenáša energiu z rotujúceho hriadeľa na remeň a opačne, remene môžu byť ozubené alebo klinové a ich funkciou je prenos krútiaceho momentu z hnacej remenice na hnanú. Viac na https://www.bibus.sk/prehlad-produktov/mechatronika/prenos-krutiaceho-momentu/remenove-prevody/

#sit #remenoveprevody #remenice #hriadel #komponenty #bibus #mechatronika #strojarstvo #novinka #engineering #logistika #servisKomentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Lesný traktor Equus 175N - váš partner v lese